Pedagogové I. stupně

Mgr. Jana Šonská, sonsja@zsrovensko.cz, třídní učitelka I. třídy

Mgr. Jana Vlková, vlkoja@zsrovensko.cz, třídní učitelka II. třídy

Lenka Pavlousková, pavlle@zsrovensko.cz, třídní učitelka III. třídy

Mgr. Andrea Jiskrová, jiskan@zsrovensko.cz, třídní učitelka IV. třídy

Mgr. Taťána Kočová, kocota@zsrovensko.cz, třídní učitelka V. třídy

Mgr. Zuzana Bílková, bilkzu@zsrovensko.cz, vyučující DV, PRV

Vladimíra Houšková Dis., housvl@zsrovensko.cz, asistentka pedagoga a vychovatelka ŠD

Kamila Šmirausová, smirka@zsrovensko.cz, vychovatelka ŠD

Petra Majdičová, majdpe@zsrovensko.cz, asistentka pedagoga

Pedagogové II. stupně

Mgr. Andrea Mlejnková, mlejan@zsrovensko.cz, třídní učitelka VI. třídy, konzultační hodiny: čtvrtek 8:00-9:00 a 14:15:15:00

Mgr. Renata Čečáková, cecare@zsrovensko.cz, třídní učitelka VII. třídy, konzultační hodiny: úterý 7:15-7:45

Mgr. Zuzana Kněbortová, knebzu@zsrovensko.cz, třídní učitelka VIII. třídy,konzultační hodiny: pondělí 13:40-14:20

Mgr. Jana Šafaříková, safaja@zsrovensko.cz, třídní učitelka IX. třídy, konzultační hodiny: středa 12:35 – 13:25, pátek 14:00-15:00

Andrea Houšková, housan@zsrovensko.cz, vyučující Německého jazyka, Přírodopisu a Přírodovědy, konzultační hodiny: čtvrtek 7:00-7:40

Ing. Milan Šimon, simomi@zsrovensko.cz, vyučující Fyziky a Chemie, konzultační hodiny: čtvrtek 14:15-15:00

Mgr. Pavel Mašek, masepa@zsrovensko.cz, vyučující Z a TV, úterý 14:15-15:00

Rozvrhy hodin