Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti, potřebné pro praktický život. Rozvíjí paměť žáků, jejich představivost, tvořivost, abstraktní myšlení a schopnost logického úsudku. Matematické vzdělávání by mělo vést k získávání pozitivního postoje k matematice a k zájmu o ni a o její aplikace. Mělo by podnítit zájem o další studium, upevnit důvěru ve vlastní schopnosti, zdokonalit vytrvalost a preciznost při práci.