Znalost cizích jazyků je jednou z významných priorit na evropském a celosvětovém trhu práce. Anglický jazyk je důležitý vyučovací předmět a vytváří předpoklad pro budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa. Přispívá k chápání a objevování skutečností. S angličtinou se žáci pravidelně setkávají i v jiných oblastech života; v populární hudbě, filmech, nápisech na zboží či při práci s počítači.