Testování žáků před přijímacími zkouškami – aktualizováno

Žáci, kteří se budou účastnit přijímacích zkoušek, se při těchto zkouškách musí prokázat negativním testem na coronavirus. Tento test bude proveden na základní škole. Testování žáků bude probíhat ve čtvrtek 29. dubna v čase 8:00-9:30 v 9. třídě. Potvrzení o provedení testu vystavíme obratem.

Provoz školy od pondělí 19. 4. 2021

V týdnu od 19.-23. dubna se 3., 5., 6., 7., 8., a 9. třída vzdělávají distančně.

V pondělí nastupují k prezenčnímu vzdělávání žáci 1., 2., a 4. třídy. Výuka probíhá dle upraveného rozvrhu.  Na oběd budou tyto třídy docházet s rozestupem tak, aby nedocházelo k mísení žáků. Žáci první třídy půjdou na oběd v 11:30, žáci 2. třídy ve 12:00, žáci 4. třídy půjdou na oběd ve 12:25. Následně budou děti odvedeny do družiny nebo po obědě opustí školu.

Na začátku týdne tj. v pondělí 19. dubna musí být žáci otestováni. Testování žáků bude probíhat následujícím způsobem.

Pro žáky docházející do ranní družiny, která je k dispozici od 6:30, budou žáci testování kolem sedmé hodiny. Níže uvedené instrukce se týkají žáků, kteří dorazí do ranní družiny.

Žáci 1. třídy budou testováni v místnosti 3. třídy. Jedná se o velkou místnost a není problém asistence rodičů. V případě testování bez účasti rodičů se budou tito žáci testovat v malé družině.

Žáci 2. třídy budou testování ve cvičné kuchyňce za účasti rodičů nebo ve velké družině v případě testování bez účasti rodičů.

Žáci 4. třídy budou testování v místnosti 5. třídy za účasti rodičů nebo v klubu v případě testování bez účasti rodičů.

Mezi 7:00-7:30 bude budova uzamčena, dojde k vyhodnocení testů a přesunu otestovaných žáků do oddělených místností.

Pro žáky, kteří nedochází do družiny, dojde k odemčení budovy v 7:30.

Žáci 1. třídy, kteří přijdou s rodiči, budou testováni v místnosti 3. třídy. Prvňáčci bez rodičů budou testováni ve své kmenové třídě.

Žáci 2. třídy, kteří přijdou s rodiči,  budou testování ve cvičné kuchyňce. Druháčci bez rodičů budou testováni ve své kmenové třídě.

Žáci 4. třídy, kteří přijdou s rodiči,   budou testování v místnosti 5. třídy. Čtvrťáci bez rodičů budou testováni ve své kmenové třídě.

Testování nedružinových žáků bude probíhat v čase 7:45-7:50. Následně budou negativní žáci seskupení do svých kmenových tříd a začne běžná výuka. V případě pozitivního případu bude tento žák umístěn v izolační místnosti a rodiče budou kontaktováni vedením školy.

Rodiče mohou být přítomni u testování, ale na vyhodnocení testu by měli počkat mimo budovu (cca 10min).

U testování lze užít vlastní vatové tyčinky.

Pokud rodiče chtějí použít jiný test, musí být ve schváleném seznamu ministerstvem zdravotnictví. Seznam najdete na webu školy. https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

V případě užití jiného testu je nutné vyplnit darovací smlouvu, kterou naleznete zde: http://zsrovensko.cz/aktuality/darovaci-smlouva-test/

Záložka Výuka

Na hlavní liště přibyl nový odkaz „Výuka“, zde naleznete nejčastěji navštěvované webové stránky, které naši vyučující užívají v distanční výuce a také odkaz na aplikaci TEAMS.

Provoz školy od 12. dubna

V lichém kalendářním týdnu (týden od 12. -16. dubna) počítáme s prezenční výukou 3. a 5. třídy (celkem 42 žáků). Žáci prezenční výuky se budou v pondělí 12.4.2021 první vyučovací hodinu ve třídě testovat na Covid a následně bude probíhat vzdělávání do 12:30. Ranní družina dne 12. dubna bude k dispozici od 7:00 a to z důvodu testování žáků přítomných v družině, v ostatních dnech bude k dispozici od obvyklých 6:30. Odpolední družina bude k dispozici do 16:00.

V týdnu od 19.-23. dubna budou na prezenční výuce žáci 1., 2., a 4. třídy (celkem 43 žáků).

Upravené Covidové rozvrhy pro prezenční výuku platné od 12.4.2021 najdete níže.

Videonávod námi obdržených testů zde: https://www.youtube.com/watch?v=2AbljENQn78

Informační leták pro rodiče k testování najdete níže

Informace o zápisu k povinné školní docházce (do první třídy) 2021

Vzhledem k epidemiologické situaci, pokynům a doporučením MŠMT bude zápis do první třídy stejně jako loni probíhat bez přítomnosti dětí.

Zápis probíhá v měsíci dubnu. Prosíme o doručení žádostí v termínu od 1. dubna do 23. dubna 2021.

Zákonný zástupce dítěte vyplní a podepíše žádost o přijetí (možno vyzvednout ve škole v níže uvedených dnech nebo stáhnou z webových stránek www.zsrovensko.cz/zadosti) a spolu s kopií rodného listu dítěte doručí škole následujícím způsobem:

  • Datovou schránkou školy (4kmmr2t)
  • Emailem –  scan s podpisem nebo email s elektronickým podpisem
  • Poštou nebo do schránky na velké budově u zadního vchodu
  • Osobně vždy v pracovní pondělí 8: 00 – 12:00, ve středu 7. 4. a 14. 4. v 10:00 – 14:00

(výjimečně se lze domluvit na individuálním termínu)

Pokud uvažujete o odkladu, je třeba informovat školu, vyplnit žádost o odklad a do konce května doručit škole doporučení lékaře a pedagogicko- psychologické porady.

Jakékoliv dotazy odpovím na tel. 723 288 964.

Mgr. Z. Bílková, řed. školy

Desatero pro rodiče

Co by dítě mělo zvládat před nástupem do I. třídy najdete v přiloženém dokumentu

Sbírka Život dětem

Ve škole prodáváme předměty z veřejné sbírky Život dětem na pomoc vážně nemocným dětským pacientům. Koupit si je můžete po domluvě se svým učitelem.

Fond Sidus

MŠMT PRO 1. A 2. STUPEŇ