Třídní učitelka: Mgr. Taťána Kočová; kocota@zsrovensko.cz

Vánoce v 5. třídě

Návštěva Barbory

Čert a Mikuláš

Podzimní výtvarné práce

ZAHAJOVACÍ VÝLET NA TROSKY

V pátek 4. září jsme nový školní rok zahájili výletem na Trosky. Počasí nám moc nepřálo, ale i tak jsme si užili pěkný den. Po cestě děti hledaly turistické značky a také našly hodně hub. Zahrály jsme si společně hru se třemi míčky zaměřenou na spolupráci, přesnost a komunikaci. Na výlet nás doprovodil p. učitel Šimon z 2. stupně.