Třídní učitelka: Mgr. Jana Šonská; sonsja@zsrovensko.cz

Školní rok 2020/2021

Jarní tvoření prvňáčků

I u prvňáčků probíhá v březnu distanční výuka. Přesto děti výtvarně tvořily i doma, za to jim patří velká pochvala.  Někteří si zaseli osení a ozdobili ho, jiní zdobili kraslice nebo vyráběli různé velikonoční dekorace.

Foto zde:

Vánoce

Dětská knihovna

V prosinci prvňáčci navštívili dětskou knihovnu. Někteří byli v knihovně poprvé, proto se nejdřív seznámili se systémem půjčování knížek. Paní Matysová jim potom vypravovala o předvánočních zvycích a bytostech. Povídání se všem líbilo.

Návštěva Barbory v I. třídě

Andělé a čerti

Pěší výlet

V pátek 4. 9. si prvňáčci prožili svůj první školní výlet. Vydali jsme se pěšky na Bora.  Počasí nám sice moc nepřálo, proto jsme museli trasu zkrátit, ale déšť nás neodradil a i v pláštěnkách jsme si zahráli poznávací hry. Cestou zpět jsme pozorovali daňky a poznávali různé rostliny. Děti jsou šikovné a hodně toho znaly. Foto zde: