Aktuality:

Pololetní a jarní prázdniny

Vážení rodiče,

připomínáme, že ve dnech 29. ledna jsou pololetní prázdniny, na které navazují v našem kraji od 1. února do 5. února 2021 jarní prázdniny. V tyto dny neprobíhá distanční vzdělávání, rodiče nemají nárok na ošetřovné a školní jídelna pro strávníky ze základní školy nevaří.

Provoz školy ve 4. epidemickém stupni (4. PES pro školství)

Vážení,

v brzké době lze očekávat posun v protiepidemickém systému. Až vláda toto posunutí (které bude platné i pro školství) oznámí, nastane změna v provozu školy následujícím způsobem:

Výuka na I. stupni – všechny třídy jsou v režimu prezenční výuky s upraveným rozvrhem, který splňuje hygienická omezení. Šatna pro I. a II. třídu je k dispozici, pro III. – V. třídu je uzavřena, děti se převlékají ve svých kmenových třídách.

Výuka na II. stupni – probíhá rotačním způsobem kdy:

V sudém kalendářním týdnu dochází do školy na prezenční výuku 6., 8., a 9. třída

V lichém kalendářním týdnu dochází do školy na prezenční výuku 7. a 9. třída.

Třídy, které nedochází na prezenční výuku se vzdělávají distančně.

Provoz družiny: Ranní družina je k dispozici od 6:30 pro I. a II. třídu. Pro III. – V. třídu je zajištěn dohled od 7:00 v kmenových třídách. Odpolední družina je pro I. a II. třídu v odděleních na budově I. stupně do 16:00, pro III. třídu je družina zajištěna do 14:00 v klubu na budově II. stupně. Více nejsme schopni z personálních a prostorových důvodů zajistit.

Školní jídelna: Žáci docházející na prezenční výuku se stravují ve školní jídelně dle časového rozpisu. Žáci, kteří se vzdělávají distančně si mohou jídlo vyzvednout u okénka do čistých jídlonosičů mezi 11:00-13:00.

Vzhledem k tomu, že jsme dosud neobdrželi metodický pokyn, vše výše uvedené vychází z předchozí metodiky pro 3. a 4. protiepidemický stupeň. Je možné, že dojde k drobným úpravám na základě pokynů vydaných MŠMT. Uvedené změny lze očekávat v týdnu od 8. února 2021.

Provoz školy od 4. ledna 2021 – nové

Vážení,

v prvním týdnu roku 2021 je platný 5. stupeň protiepidemického systému určeného pro školství. Z toho vyplývá následující provoz školy:

Na prezenční výuku dochází pouze 1. a 2. třída, ostatní třídy, tj. 3.-9. třída se vzdělávají distančně.

Družina: ranní družina je k dispozici od 6:30 – žáci a žákyně budou v oddělených místnostech. Odpolední družina je k dispozici do 16:00.

Školní jídelna: školní kuchyň vaří a oběda je nutné si přihlásit/odhlásit dle potřeby. Pro žáky docházející na prezenční vzdělávání bude vydáváno jídlo ve školní jídelně. Žáci, kteří jsou na distančním vzdělávání, si mohou jídlo vyzvednout do čistého jídlonosiče od 11:00-13:00 u okénka u vchodu do jídelny.

Zapůjčení techniky: zapůjčení pro distanční výuku je možné ve všední den mezi 7:30-13:00 v ředitelně školy. Jiný čas je samozřejmě možný po domluvě s panem Maškem.

Fond Sidus

MŠMT PRO 1. A 2. STUPEŇ


JÍDELNA a odhlášení obědů: V době distanční výuky není možné docházet na obědy do jídelny ZŠ. Prosíme tedy rodiče / zákonné zástupce, aby obědy buď odhlásili, nebo si pro ně mohou dojít mezi 11:00 a 13:00 a odnést si obědy domů. Děkujeme za spolupráci.